O firmie

Spółka prowadzi działalność w obszarze inwestycji i zarządzania projektami nieruchomościowymi o profilu komercyjnym. Początkowo skupiała się na nieruchomościach zlokalizowanych na Górnym Śląsku.

Partner-Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w sierpniu 2008 roku, a w sierpniu 2011 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Od 20 marca 2012 roku akcje spółki Partner-Nieruchomości SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na rynku New Connect.

W dniu 17 grudnia 2014 zamknięta została transakcja kupna-sprzedaży większościowego pakietu akcji Spółki. Nowym akcjonariuszem większościowym, posiadającym 80% pakiet akcji jest Mazowiecka Spółka Mleczarska SA.

W efekcie tej transakcji doszło do zmiany we władzach spółki. Powołano nowy skład rady nadzorczej i zarządu.

Nowy akcjonariusz większościowy zamierza utrzymać dotychczasowy zasadniczy profil działalności: inwestycje w nieruchomości komercyjne. Zadaniem nowego zarządu jest opracowanie planów rozwojowych, które będą wpisywać się w strategię szeroko rozumianych inwestycji w nieruchomości.

Obecnie siedziba spółki mieści się w Warszawie przy ul. Hożej 51.

GK Partner

Aktualności:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25 maja 2016r.
Zarząd Partner-Nieruchomości S.A. zwołuje na dzień 24 czerwca 2016 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Hożej 51 w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
22 maja 2015r.
Zarząd Partner-Nieruchomości S.A. zwołuje na dzień 18 czerwca 2015 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Hożej 51 w Warszawie

Nowy Akcjonariusz
17 grudnia 2014r.
Nowy akcjonariusz większościowy zamierza utrzymać dotychczasowy zasadniczy profil działalności: inwestycje w nieruchomości komercyjne. Zadaniem nowego zarządu jest opracowanie planów rozwojowych, które będą wpisywać się w strategię szeroko rozumianych inwestycji w nieruchomości.

Spółka notowana na NewConnect